DPSDom Pomocy Społecznej

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Stowarzyszenie „Przystań”

Stowarzyszenie „Przystań”

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zostało zarejestrowane 31.08.2001r. (KRS 0000040169).

Posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Wieś Ełcka w gminie Ełk. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i poza jej granicami.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • pomoc w organizowaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych osobom niepełnosprawnym, które z powodu różnych schorzeń psychicznych, fizycznych, podeszłego wieku lub trwałego kalectwa wymagają opieki i pielęgnacji ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.
 • pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, zakupy sprzętu, leków, wyposażenie obiektu, a także udzielanie doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym doraźnego wsparcia.

Stowarzyszenie jest organizatorem przeglądów, spartakiad, zjazdów rodzin i wycieczek dla podopiecznych domów pomocy społecznej. Dofinansowuje również mieszkańcom DPS w Nowej Wsi Ełckiej wyjazdy do rodzin, a także prowadzi fundusz wsparcia w procesie leczenia dofinansowując leki oraz sprzęt rehabilitacyjny.

 • W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
 • Katarzyna Skiba – Prezes
 • Elżbieta Gawecka – Vice Prezes
 • Krzysztof Leszczyński – Skarbnik
 • Adam Sołtys – Sekretarz

Na działalność i cele statutowe Stowarzyszenia można przekazać wpłaty na nr konta 43 2490 0005 0000 4530 7969 9746

OGŁOSZENIE !!!

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zaprasza mieszkańców domów pomocy społecznej z województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego,pomorskiego do udziału w XXI Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. Obyczaje i Obrzędy Karnawałowe oraz Świąt Bożego Narodzenia, który odbędzie się w dniach 12-13.02.2024r. Uczestnicy Przeglądu proszeni są o przygotowanie programu artystycznego w dowolnej formie, który przybliży obrzędy ludowe i zwyczaje związane z okresem karnawału i świąt Bożego Narodzenia w państwa regionie zamieszkania. Czas trwania prezentacji do 15 minut. Do uczestnictwa zapraszamy zespoły 9 osobowe (w tym 4 mieszkańców z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub grupą inwalidzką).
Zainteresowane domy prosimy o kontakt z:
Katarzyna Skiba tel. 535 536 316
Joanna Skokowska tel. 502 052 167
Ramowy program, karty zgłoszenia oraz klauzule dotyczącą przetwarzania danych osobowych zostaną przesłane drogą emailową po potwierdzeniu uczestnictwa. O uczestnictwie w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt finansowany jest ze środków:
– PFRON
– SPON Przystań
Partnerem w projekcie jest Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

28 grudnia 2023 roku zgodnie z harmonogramem rozpoczęliśmy przygotowania do XXI Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. „Obyczaje i Obrzędy Karnawałowe oraz świąt Bożego Narodzenia”

Swój udział zgłosiły:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich
 2. Dom Pomocy Społecznej w Giżycku
 3. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
 4. Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
 5. Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy
 6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie
 7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
 8. Dom Pomocy Społecznej w Hamerni
 9. Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie
 10. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Została również podpisana umowa partnerska z:

 • Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

 

Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji innych działań:

 • zostały zamówione statuetki i upominki dla uczestników Przeglądu
 • dokonaliśmy rezerwacji hotelu i uzgodniliśmy sprawy związane z pobytem i ogniskiem
 • uzgodniliśmy menu na catering i dj na zabawę karnawałową
 • jesteśmy w trakcie uzgodnień dotyczących występu tanecznego na rozpoczęciu Przeglądu
 • odebraliśmy już dyplomy, plakaty i naklejki z logo PFRON

  5 lutego 2024 roku

  Przed nami ostatni tydzień przygotowań. Zaciskamy pasa i kończymy działania zawarte w harmonogramie. Napoje i słodycze już są, a jutro odbieramy przepiękne materiały do dekoracji sali.

  Pod koniec tygodnia jeszcze odprawa robocza z personelem….. I do spotkania w Nowej Wsi Ełckiej. Z niecierpliwością i radością czekamy na Was:):):)


 


OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych”Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej

w Nowej Wsi Ełckiej serdecznie zaprasza Domy Pomocy Społecznej z województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i pomorskiego do udziału w XVI Integracyjnej Spartakiadzie Domów Pomocy Społecznej Polski Północno – Wschodniej, która odbędzie się w dniach 18-19.05.2023r.
Zapraszamy reprezentacje 7 osobowe ( w tym 4 zawodników).
Zainteresowane Domy prosimy o kontakt z:
Katarzyna Skiba tel. 535 536 316
Joanna Skokowska tel 502 052 167
Regulamin Spartakiady, wykaz konkurencji, ramowy program, karta zgłoszeń oraz klauzule na przetwarzanie danych osobowych zostaną przesłane drogą emailową po potwierdzeniu uczestnictwa. O uczestnictwie w Spartakiadzie decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt finansowany jest ze środków:
– PFRON
– SPON Przystań

Partnerami w projekcie są :
– Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
– Zespół Szkół Sportowych w Ełku.

22 marca 2023 roku zgodnie z harmonogramem rozpoczęliśmy przygotowania do XVI Integracyjnej Spartakiady Domów Pomocy Społecznej Polski Północno- Wschodniej.

Swój udział zgłosił:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich
 2. Dom Pomocy Społecznej w Giżycku
 3. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
 4. Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
 5. Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy
 6. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynku
 7. Dom Pomocy Społecznej w Mikołajkach
 8. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
 9. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
 10. Dom Pomocy Społecznej w Hamerni
 11. Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
 12. Dom Pomocy Społecznej w Grazymach
 13. Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach
 14. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Zostały również podpisane dwie umowy partnerskie z:

 • Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
 • Zespołem Szkół Sportowych w Ełku

 

Stowarzyszenie zrealizowało większość działań :

 • zostały zakupione: puchary, medale i nagrody dla uczestników Spartakiady
 • w dniu dzisiejszym odbieramy dyplomy, plakaty i naklejki z logo PFRON
 • dokonaliśmy rezerwacji hotelu i uzgodniliśmy wszystkie sprawy związane z pobytem uczestników
 • zamówiliśmy ciastka w cukierni i dokupiliśmy inne słodycze oraz napoje
 • uzgodniliśmy menu na catering i dj na zabawę
 • zakupiliśmy materiały biurowe i naczynia jednorazowe
 • zakupiliśmy sprzęt do przeprowadzenia zawodów i omówiliśmy wynajem hali sportowej
 • uzgodniliśmy animacje podczas dwóch dni Spartakiady

16 maja 2023 roku

Przed nami ostatnia prosta. Dopinamy wszystko na ostatni guzik. Jeszcze tylko przygotowanie hali sportowej i robocza odprawa z personelem. … I już w czwartek spotykamy się z uczestnikami na Spartakiadzie.

Do zobaczenia 🙂