DPSDom Pomocy Społecznej

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

DPS

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od połowy lat 50-tych najpierw w małym budynku obecnej szkoły przy ulicy Lipowej, a od 1978 roku w nowym pawilonie na 170 miejsc.

W 1993 roku do użytku został oddany drugi pawilon mieszkalny na 110 miejsc, zaś w 1998 pawilon rehabilitacyjny. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych obojga płci przewlekle psychicznie chorych.

Organizacyjnie Dom podzielony jest na sześć zespołów (oddziałów) liczących od 38 do 58 mieszkańców, którzy mają do własnej dyspozycji stołówkę z kuchenką, pokój dziennego pobytu (świetlicę), palarnię, pomieszczenia socjalno-sanitarne.

Podopieczni mieszkają w pokojach 1, 2 i 3 – osobowych. Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny. Nad sprawnością fizyczną podopiecznych czuwają lekarz rehabilitant i rehabilitantki w dobrze wyposażonych gabinetach.

W ramach podnoszenia sprawności mieszkańcy mogą uczestniczyć w rehabilitacji w formie ćwiczeń rehabilitacyjnych, masażu klasycznego, gimnastyki i spacerów, zabiegów naświetlania lampami Bioptron, oraz inhalacji i okładów rozgrzewających.

Pracownicy socjalni i opiekunowie dbają o zaspokojenie potrzeb bytowych, służą pomocą w załatwianiu spraw służbowych i osobistych. Do dyspozycji mieszkańców są pracownie terapii zajęciowej: gospodarstwa domowego stolarska, plastyczna, techniczna, komputerowa. Ułatwiamy mieszkańcom utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodzinami i społecznością lokalną poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, świątecznych i karnawałowych.

Każdy mieszkaniec Domu traktowany jest indywidualnie, z należytym szacunkiem i poszanowaniem Jego godności. W Domu Pomocy Społecznej działa Rada Mieszkańców, która reprezentuje wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z zasobów biblioteki i czytelni, oraz z zajęć muzykoterapii.

Na terenie Domu znajduje się Kaplica, która umożliwia odbywanie praktyk religijnych. W Domu działa zespół wokalno-muzyczny „Perełka”, który uczestniczy w różnego rodzaju przeglądach, festiwalach i innych spotkaniach okolicznościowych.

W dniu 15 lutego 2008r Dom Pomocy Społecznej po uzyskaniu standardu został wpisany na listę wojewody warmińsko-mazurskiego pod poz.8.