Grant nr 3 - Wsparcie Domu Pomocy Społecznej

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

czytaj więcej

Nasze zmagania z Covid-19 -

Sądziliśmy, że dzięki zastosowanym ograniczeniom i reżimowi sanitarnemu nasz Dom suchą stopą przejdzie przez pandemię wirusa. I od marca przez 8 miesięcy byliśmy skuteczni. Nie było żadnego zdiagnozowanego przypadku pośród mieszkańców i pracowników.

czytaj więcej

Grant nr 2 - POWER Covid-19

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

czytaj więcej

Grant nr 1 - Pomagajmy Razem

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom

czytaj więcej

Dofinansowanie z UW -

czytaj więcej