OgłoszeniaDomu Pomocy Społecznej

Wezwanie do odebrania depozytu 07.02.2022r.

Wezwanie


Ogłoszenie  ZFŚS  10.01.2022r.

Ogłoszenie.pdf 
Ogłoszenie.doc


Ogłoszenie – wyjazdowe spotkanie ZFŚS

Ogłoszenie.pdf
Ogłoszenie .doc


ZFŚS – wczasy

Z dniem 31 marca br został wprowadzony Plan ZFŚS, który będzie realizowany w roku 2021
Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku do pobrania w załączeniu:
– pracownicy str.1 i 2
– emeryci i renciści str. 3 i 4
Wniosek wczasy doc

Wniosek wczasy pdf


ZFŚS – Świadczenie pieniężne Covid 19

W związku ze zmianami w planie ZFŚS na rok 2020 dotyczącymi wypłaty świadczenia pieniężnego związanego ze wzmożonymi wydatkami podczas epidemii COVID-19 informuję, iż osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS mogą składać do dnia 30.11.2020 roku w pokoju pracowników socjalnych wnioski przyznające w/w świadczenie.

pobierz wniosek pdf


Wstrzymanie odwiedzin mieszkańców

zobacz ogłoszenie pdf