DPSDom Pomocy Społecznej

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Odwiedziny

Odwiedziny odbywają się codziennie od godz. 9:00 do 17:00