DPSDom Pomocy Społecznej

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

OdwiedzinyReguły odwiedzin

Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców obowiązują następujące zasady odwiedzin: • możliwość odwiedzin codziennie w godzinach 10-12 lub 13-15, • jednorazowo mieszkańca może odwiedzić nie więcej niż 2 osoby, • spotkanie trwa do 30 minut z zachowaniem reguł: maseczka, dezynfekcja, dystans. Sugerujemy powstrzymanie się od odwiedzin w przypadku występowania objawów grypowych lub grypopodobnych np. katar, złe samopoczucie itp.