Grant nr 3Wsparcie Domu Pomocy Społecznej

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Środki z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu pn. „Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w związku z Covid-19″ wartość całkowita projektu 867.693,21 zł (w tym środki Unii Europejskiej – 737.539,22 zł, budżet państwa 86.768,99 zł, środki własne 43.385 zł – wkład własny pokryty z kosztów pośrednich projektu). Stosowną umowę podpisano z zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę życia mieszkańców DPS w Nowej Wsi Ełckiej poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Podejmowane działania, to sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zajmujących się mieszkańcami DPS, zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu dezynfekcyjnego, medycznego i zabezpieczającego przed COVID. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników już zatrudnionych mają na celu zatrzymanie ich odpływu i zabezpieczenie ciągłości świadczenia usług w DPS.

Środki zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej pracowników DPS, sprzętu medycznego i dezynfekcyjnego oraz wypłatę nagród Dyrektora DPS za pełnienie właściwej opieki nad mieszkańcami i zapewnienie ciągłości usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

Zobacz plakat DPS Wsparcie (pdf, 123KB)