Grant nr 1Pomagajmy Razem

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom

Grant nr 1

Województwo Warmińsko-Mazurskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Pomagajmy Razem”

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 17 957 060,04 PLN – w tym dla DPS NWE 1.240.761,00zł

Środki z PO WER na realizację projektu pn. „Pomagajmy Razem” wartość całkowita projektu 1.355.254,03zł (w tym środki Unii Europejskiej – 1.142.208,09zł, budżet państwa 213.045,94zł).

W ramach podpisanej umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowano następujące działania:

  1. Wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez personelu medycznego).
  2. Zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników DPS.
  3. Zakupiono wyposażenie do DPS.
  4. Przeprowadzono trzykrotnie testowanie pracowników DPS na obecność koronawirusa.
  5. Zorganizowano miejsca przeznaczone na kwarantannę, tzw. miejsca przejściowe.
  6. Zarezerwowano noclegi oraz wyżywienie dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania, którzy nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów ze względu na zagrożenie COVID-19 (w czasie realizacji projektu nie było jeszcze takiej realnej potrzeby i środki z tego działania pozostały niewykorzystane).

Aktualizacja informacji

Zdjęcia – działania współfinansowane ze środków UE