Dofinansowanie z UW

Poza absorbcją środków UE na potrzeby funkcjonowania DPS w warunkach zagrożenia COVID DPS w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał także dodatkową dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na łączną na kwotę 607 tys. zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej pracowników DPS, sprzętu medycznego i dezynfekcyjnego oraz wypłatę nagród Dyrektora DPS za pełnienie właściwej opieki nad mieszkańcami i zapewnienie ciągłości usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.