Grant nr 2POWER Covid-19

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

272.877,26 zł dofinansowania dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał ponad 272.877,26 zł dofinansowania w ramach projektu

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie w kwocie ponad 272.877,26 zł: I etap 224.000,00 zł, II etap 48.877,26 zł pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zostanie przeznaczone m.in. na wsparcie personelu medycznego (pielęgniarek/pielęgniarzy) pracujących w DPS oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia – Warmińsko Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie, w ramach unijnego projektu POWER Covid-19 pn. „Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.