Przetargi

DPS Nowa Wieś Ełcka informuje, że stroną internetową prowadzonych postępowań równych lub przekraczających 130 tys zł. jest: https://ezamowienia.gov.pl

Rok 2022

Usługi konserwacyjno – remontowe, utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1

03.10.2022

Termin składania 13.10.2022r. godz. 8:00