Przetargi

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Rok 2020

Dostawa mleka i jego przetworów

05.05.2020

PRZETARG nr 5/2020

05.05.2020r (Przetarg – termin składania ofert 15.05.2020r godz. 09:00)

Przedmiotem przetargu jest dostawa mleka i jego przetworów