Pracaogłoszenia

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy.

Nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Finansowo Księgowym

zobacz szczegóły ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – pobierz
Informacjo o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjer – pobierz


Nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Terapeutyczno-Opiekuńczym:
Kierownik zespołu

zobacz szczegóły ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik zespołu


Zatrudnimy pielęgniarki/pielęgniarzy.

Stała praca, nowe wyzwania. Wynagrodzenie z bonusami

Więcej informacji pod nr tel. 87 619 77 70


Nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Finansowo Księgowym

zobacz szczegóły ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania – zobacz.

Wynik naboru – zobacz.