informacjeWiadomości

KONSULTACJE

02.11.2021
KONSULTACJE

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej umieścił projekt „Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035” i zaprosił do zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu.
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej po wewnętrznych rozmowach z załogą i kadrą zarządzającą wziął udział w konsultacjach i przesłał swoje uwagi i sugestie ujęte w poniższej tabeli.
Jednocześnie zasygnalizowaliśmy aby dla przekształcenia stacjonarnych instytucji opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowe centra wsparcia oraz zmiany standardów mieszkalnych tj. zapewnienia pokoi jednoosobowych można było skorzystać z Funduszu Solidarnościowego lub innego funduszu utworzonego dla realizacji tego celu.

Tabele do zgłaszania uwag