Projekty i dofinansowania

Projekt Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur we wrześniu 2017r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu zakwalifikowano do dofinansowania projekt Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Na ogólną wartość 4.245.575 zł projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO Warmii i Mazur w proporcji84%, czyli 3.566.283 zł.

zapoznaj się ze szczegółami projektu (pdf, 113KB)