informacjeWiadomości

SZKOLENIE – JORA WIELKA

5-7.10.2022
SZKOLENIE – JORA WIELKA
Wspominamy ten wspólnie spędzony czas bardzo miło i z
wdzięcznością chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za
udział oraz organizatorom za realizacje zaplanowanego
przedsięwzięcia.
W szkoleniu wzięło udział 40 osób z naszego Domu Pomocy
Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, a tematem szkolenia było:
1. Prawa mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, kierunki prowadzonej
terapii oraz metody pracy z mieszkańcami.
2. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem
alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.