informacjeWiadomości

ROZWAŻANIA O PRZYSZŁOŚCI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

23.05.2023
ROZWAŻANIA O PRZYSZŁOŚCI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Odwiedzili nas prof. Dariusz Rosati, Tomasz Lenz, Konrad Frysztak i Anna Wojciechowska.
Wspólnie z wicestarostą ełckim Robertem Dawidowskim przedstawiliśmy uwagi na temat zagrożeń w funkcjonowaniu opieki długoterminowej w Polsce (w szczególności domów pomocy społecznej) oraz postulaty dotyczące systemowych zmian merytoryczno-prawnych i finansowych.