informacjeWiadomości

Przywracanie normalności

10.05.2021
Przywracanie normalności

Mieszkańcy naszego domu są w zdecydowanej większości zaszczepieni przeciw COVID-19. W naszym środowisku obejmującym pracowników i wspólpracowników od dłuższego czasu nie wystepują przypadki zakażenia koronawirusem. Dlatego Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej stopniowo rozszerza zakres aktywności mieszkańców. Wprowadziliśmy możliwość odwiedzin. Kilkadziesiąt osób z radością zajrzało już do swoich dawno nieodwiedzanych bliskich. Wcześniej otwarliśmy drzwi zespołów, wznowilismy terapię zajęciową, rehabilitację i możliwość aktywnego spędzania czasu na posesji domu.

Analizując poprawiającą się sytuację epidemiczną w naszym powiecie i całym województwie oraz awizowane luzowanie obostrzeń ogólnokrajowych (np. zniesienie maseczkowego obowiązku na zewnątrz) zapowiadamy kolejne kroki w przywracaniu normalnej aktywności naszych mieszkańców. Z dniem 10 maja uruchamiamy możliwość aktywności mieszkańców poza terenem placówki, w szczególności możliwość urlopowania. Natomiast z dniem 17 maja otwieramy dla mieszkańców bramę Domu, z możliwością wyjścia do środowiska przez uprawnionych mieszkańców – tak, jak to było przed pandemią.

Jednocześnie czuwamy. Wszystkie w/w luzowania obostrzeń odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego (dystan, dezynfekcja, maseczki w pomieszczeniach) i respektowania zasad bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa przez wszystkich zainteresowanych.

W przypadku wystąpienia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych w tym kaszel, gorączkę wdrożona będzie obserwacja, kontakt z lekarzem oraz ewentualna izolacja.