Rok 2023

Usługi konserwacyjno – remontowe, utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1

26.10.2023

Termin składania 07.11.2023r. godz. 8:00

Pliki do pobrania