Przetargi

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Rok 2020

Usługi konserwacyjno-remontowe, utrzymanie porządku i czystości

10.11.2020

PRZETARG nr 23/2020
10.11.2020r (Przetarg – termin składania ofert 20.11.2020r godz. 09:00)

Przedmiotem przetargu są usługi konserwacyjno-remontowe, utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1.