Przetargi

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Rok 2019

Dostawa mleka i jego przetworów

06.05.2019

PRZETARG nr 4/2019

06.05.2019r (Przetarg – termin składania ofert 15.05.2019r godz. 09:00)

Przedmiotem przetargu jest dostawa mleka i jego przetworów