Przetargi

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Rok 2020

Dostawa mleka i jego przetworów

21.10.2020

PRZETARG nr 15/2020
21.10.2020r (Przetarg – termin składania ofert 29.10.2020r godz. 09:00)

Przedmiotem przetargu jest dostawa mleka i jego przetworów