Przetargi

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Rok 2019

Dostawa mięsa i wędlin

16.08.2019

PRZETARG nr 10/2019

16.08.2019r (Przetarg – termin składania ofert 10.09.2019r godz. 09:00)

Przedmiotem przetargu jest dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej