Przetargi

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Rok 2020

Dostawa gazu

01.07.2020

PRZETARG nr 10/2020
01.07.2020r (Przetarg – termin składania ofert 16.07.2020r godz. 09:00)

Przedmiotem przetargu jest dostawa gazu