Rok 2023

Dostawa gazu płynnego propan – butan p/60/b40 i gazu propan, dzierżawa i konserwacja parownika do gazu oraz dzierżawa i konserwacja czterech zbiorników do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

12.07.2023

Termin składania 24.07.2023r. godz. 8:00

Pliki do pobrania