Przetargi

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Rok 2020

Dostawa energii elektrycznej

12.03.2020

PRZETARG nr 3/2020

12.03.2020r (Przetarg – termin składania ofert 27.03.2020r godz. 12:00)

Przedmiotem przetargu jest dostawa energii elektrycznej