Przetargi

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Rok 2019

Dostawa artykułów higienicznych

30.10.2019

PRZETARG nr 14/2019

30.10.2019r (Przetarg – termin składania ofert 08.11.2019r godz. 09:00)

Przedmiotem przetargu jest dostawa artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckie