Rok 2023

Usługi konserwacyjno – remontowe, utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1ochrona fizyczna mienia i konwojowanie wartości pieniężnych

16.11.2023

Termin składania 28.11.2023r. godz. 8:00

Pliki do pobrania