Projekty z budżetu państwa

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy

społecznej w zakresie dotacji na rok 2023 z przeznaczeniem na

wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie

600 zł miesięcznie na pracownika, zatrudnionych na umowę o

pracę w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

zapoznaj się ze szczegółami projektu

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 2022r.

„Przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

zapoznaj się ze szczegółami projektu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

„Przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

zapoznaj się ze szczegółami projektu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

„Przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

zapoznaj się ze szczegółami projektu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie bieżącej działalności tj.„Wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej”

zapoznaj się ze szczegółami projektu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU  PAŃSTWA

DOTACJA POCHODZĄCA Z BUDŻETU WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

„Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1

Remont instalacji elektrycznej w budynku A (część mieszkalna)

Remont korytarzy I i II piętro oraz klatki schodowej w budynku A

Remont łaźni dla mieszkańców w budynku A

zapoznaj się ze szczegółami projektu (pdf. 355KB)