informacjeWiadomości

Odwiedziny wznowione

22.04.2021
Odwiedziny wznowione

Z dniem 26 kwietnia 2021r. wznawiamy możliwość odwiedzin naszych
mieszkańców. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne
prosimy o respektowanie następujących zasad:
• odwiedziny w godzinach 10-12 lub 13-15,
• jednorazowo mieszkańca może odwiedzić nie więcej niż 2 osoby,
• spotkanie trwa do 30 minut z zachowaniem reguł: maseczka,
dezynfekcja, dystans.
Sugerujemy powstrzymanie się od odwiedzin w przypadku występowania
objawów grypowych lub grypopodobnych np. katar, złe samopoczucie itp.
W miarę możliwości w okresie wiosenno-letnim miejscem odwiedzin
będzie altana na świeżym powietrzu na posesji naszego Domu