informacjeWiadomości

Nagroda Ełckiego Bociana 2020

18.09.2020
Nagroda Ełckiego Bociana 2020

Ełcki Bocian to nagroda ustanowiona przez Radę Powiatu Ełckiego, przyznawana już od 15 lat osobom lub podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego.

Nagrodą Ełckiego Bociana 2020 i wyróżnieniem kapituła nagrodziła dwie osoby bardzo bliskie naszemu Domowi. W kategorii NAGRODA SPECJALNA statuetkę otrzymał emerytowany dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Pan Stanisław Litman. Docenione zostały jego starania by placówka działała w bardzo sprawny sposób, a w ubiegłym roku oddano do użytku inwestycję p.n.„ Modernizacja energetyczna DPS-u w Nowej Wsi Ełckiej”, która ograniczyła emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszyła koszty związane ze zużyciem energii.

W kategorii FILANTROPIA I SPONSORING wyróżnienie otrzymała Pani Irena Figiel, która wraz z mężem od kilkunastu lat wspiera działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej, poprzez darowizny finansowe przeznaczone na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach terapeutycznych, wycieczki, paczki bożonarodzenioweczy też sprzęt i stroje sportowe dla mieszkańców DPS w Nowej Wsi Ełckiej. Pani Irena Figiel i jej mąż nie mogli uczestniczyć w uroczystości ponieważ mieszkają w USA, dlatego w ich imieniu wyróżnienie odebrała Wiceprezes SPON „Przystań” Pani Elżbieta Gawecka.

Wszystkim nagrodzonym dziękujemy i gratulujemy!!!