informacjeWiadomości

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

21.11.2022
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dzień Pracownika Socjalnego na trwałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń Domu Pomocy Społecznej, który celebrujemy w szczególny sposób. W tym roku 21 listopada sala widowiskowa była pełna. Na uroczystość przybyli nasi pracownicy z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej oraz nasi goście: Marek Chojnowski -Starosta Powiatu, Bożenna Puławska – członek Zarządu Powiatu, Anna Brdys – dyrektor PCPR oraz Małgorzata Kacprzyk- kierownik PCPR. W dobrą atmosferę wprowadził nas zespół „Perełka” składający się z naszych utalentowanych mieszkańców. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu piosenkę przy wykorzystaniu melodii Demisa Roussosa wraz z życzeniami oraz różnymi sentencjami przypominającymi nam znaczenie pomocy wzajemnej w życiu codziennym. Przekonaliśmy się, że pomoc wzajemna ma również znaczenie na scenie(-:. Dowodem na to jest nasza księgowość, która przeobraziła się w zespół taneczno-wokalny o nazwie roboczej: „Aniołki Christophera” i jako przyjaciele estradowi „Perełki” wspólnie zaśpiewali piosenkę „Dobrze żyje się”. Na dodatek pomógł też w tym występie artystycznym Pan Andrzej Orzechowski! Tego jeszcze u nas nie było! Można napisać w dwóch słowach: przedstawienie przerodziło się w prawdziwy show! Oto w jednej chwili nasz dyrektor stał się dyrygentem i pokierował śpiewem całego audytorium…a że dobrze żyje się w DPS-ie każdy wie i wobec tego, wszyscy śpiewali głośno i radośnie! To była wspaniała zabawa i przykład udanej współpracy wszystkich pracowników bez względu na stanowiska i obowiązki …a wszystko to, po to, ponieważ: „Pomagamy Żyć Godnie”. To my tworzymy przyjazną atmosferę i właściwy standard placówki. Przy tak radosnej atmosferze zostało rozdanych 20 nagród pracownika socjalnego. Pani Jadwiga Adamczyk- Przewodnicząca Rady Mieszkańców oraz Pan Jarosław Porowski – Wiceprzewodniczący Rady Mieszkańców złożyli w imieniu wszystkich mieszkańców życzenia i podziękowania za troskę i opiekę wszystkim pracownikom naszego Domu. Życzeniami i swoimi refleksjami podzielił się z nami Marek Chojnowski-starosta, a nasz dyrektor Andrzej Orzechowski dodał nam otuchy słowami: „…macie serca ze złota”. Przy tej okazji wspomniał jakie są trudności związane z zarządzaniem w obecnej sytuacji ekonomicznej i jakie zostały przedsięwzięte środki w celu utrzymania status quo przy zmieniających się szybko warunkach rynkowych. Dziękujemy serdecznie za życzenia i słowa otuchy i wsparcia!