informacjeWiadomości

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

19.11.2021
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada.
To święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w
szczególności pracowników socjalnych, którzy pomagają
potrzebującym przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Ze
względów praktycznych wynikających z rozkładu kalendarza dzień
ten uroczyście świętowaliśmy 19.11.2021 (w piątek). Czas
spotkania uświetnił nam radosnymi piosenkami zespół „Perełka”
oraz w imieniu mieszkańców zabrała głos Przewodnicząca Rady
Mieszkańców – Jadwiga Adamczyk. Podczas naszej uroczystości
życzenia składali nam specjalni goście: Robert Dawidowski –
wicestarosta, Bożenna Puławska – członek Zarządu Powiatu oraz Anna
Brdys – dyrektor PCPR. Ponadto usłyszeliśmy życzenia od naszego
dyrektora Andrzeja Orzechowskiego. Wiele tych ciepłych słów wraz z
przyznanymi nagrodami wyraża uznanie dla ciężkiej pracy
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.
Ogółem przyznano 15 nagród indywidualnych oraz  do 50% dodatkowej
premii dla wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Ełckiej.